Kontakt

Firma ElektroPomiar

ul. Generała Franciszka Włada 20
52-203 Wrocław

Kontakt e-mail:

Skontaktuj się z nami telefonicznie:

Tel:  

  • (+48) 534 964 571
  • (+48) 695 199 420

Normy dotyczące sprzętu elektroenergetycznego i do prac pod napięciem
Lp. Norma.
1.

PN-EN 50286:2003
Elektroizolacyjne ubrania ochronne do prac przy instalacjach niskiego napięcia

Wprowadza: EN 50286:1999 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 50286:2002

2. PN-EN 50286:2003/AC:2005
Elektroizolacyjne ubrania ochronne do prac przy instalacjach niskiego napięcia
Wprowadza: EN 50286:1999/AC:2004 [IDT]
3. PN-EN 50321:2002
Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia
Wprowadza: EN 50321:1999 [IDT]
4. PN-EN 50365:2005
Hełmy elektroizolacyine do prac przy instalacjach niskiego napięcia
Wprowadza: EN 50365:2002 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 50365:2003
5. PN-EN 60743:2005
Prace pod napięciem - Terminologia dotycząca urządzeń, sprzętu i narz
Wprowadza: EN 60743:2001 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 60743:2002
6. PN-EN 60832:2002
Drążki izolacyjne i uniwersalne elementy robocze do prac pod napięciem (oryg.)
Wprowadza: : EN 60832:1996 [IDT]
Zastępuje: PN-IEC 832:1994, PN-E-08502:1980
7. PN-EN 60895:2006
Prace pod napięciem - Ubiory przewodzące do stosowania przy nominalnych napięciach przemiennych do 800 kV i napięciach stałych do +- 600 kV
Wprowadza: EN 60895:2003 [IDT], EN 60895:2003 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 60895:2004
8. N-EN 60900:2007
Prace pod napięciem - Narzędzia ręczne do stosowania przy napięciu przemiennym do 1000 V i napięciu stałym do 1500 V
Wprowadza: EN 60900:2004 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 60900:2005
9. PN-EN 60903:2006
Pracę pod napięciem - Rękawice z materiału izolacyjnego
Wprowadza: EN 60903:2003 [IDT], EN 60903:2003 [IDT], EN 60903:2003 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 60903:2004
10. PN-EN 61230:1999
Prace pod napięciem - Przenośny sprzęt do uziemiania lub uziemiania i zwierania
Wprowadza: EN 61230:1995 [IDT]
Zastępuje: PN-E-08508:1983
11. PN-EN 61230:1999/A11:2002
Prace pod napięciem - Przenośny sprzęt do uziemiania lub uziemiania i zwierania
Wprowadza: EN 61230:1995/A11:1999 [IDT]
12. PN-EN 61243-1:2007
Prace pod napięciem - Wskaźniki napięcia - Część 1: Wskaźniki typu pojemnościowego do stosowania przy napięciach przemiennych powyżej 1 kV
Wprowadza: EN 61243-1:2005 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 61243-1:2005
13. PN-EN 61243-2:2002/A2:2003
Prace pod napięciem - Wskaźniki napięcia - Część 2: Wskaźniki rezystancyjne do stosowania przy napięciach prądu przemiennego od 1 kV do 36 kV (oryg.)
Wprowadza: EN 61243-2:1997/A2:2002 [IDT]
14. PN-EN 61243-3:2002
Pracę pod napięciem - Wskaźniki napięcia - Część 3: Wskaźniki dwubiegunowe niskiego napięcia
Wprowadza: EN 61243-3:1998 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 61243-3:2002
15. PN-EN 61243-5:2004
Pracę pod napięciem - Wskaźniki napięcia - Część 5: Układy do sprawdzania obecności napięcia (VDS)
Wprowadza: EN 61243-5:2001 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 61243-5:2002
16. PN-EN 61481:2004
Prace pod napięciem - Przenośne uzgadniacze faz dla napięć prądu przemiennego od 1 kV do 36 kV
Wprowadza: EN 61481:2001 [IDT], EN 61481:2001/Al:2002 [IDT]
Zastępuje: PN-EN 61481:2002, PN-EN 6148 l:2002/A 1:2003
17. PN-EN 61481:2004/A2:2006
Prace pod napięciem - Przenośne uzgadniacze faz dla napięć prądu przemiennego od 1 kV do 36 kV
Wprowadza: EN 61481:2001/A2:2005 [IDT]
18. PN-EN 61481:2004/AC 1:2006
Prace pod napięciem - Przenośne uzgadniacze faz dla napięć prądu przemiennego od 1 kV do 36 kV
Wprowadza: EN 61481:2001/AC:2002 [IDT]
19. PN-EN 61481:2004/AC2:2006
Prace pod napięciem - Przenośne uzgadniacze faz dla napięć prądu przemiennego od 1 kV do 36 kV
Wprowadza: EN 61481:200l/AC:2005 [IDT]
20. PN-EN 61481:2004/Apl:2006
Prace pod napięciem - Przenośne uzgadniacze faz dla napięć prądu przemiennego od 1 kV do 36 kV
21. PN-EN 62193:2006
Prace pod napięciem - Drążki teleskopowe i teleskopowe drążki pomiarowe
Wprowadza: EN 62193:2003 [IDT
Zastępuje: PN-EN 62193:2004
22. PN-IEC 61111:2002
Chodniki elektroizolacyjne
Wprowadza: IEC 61111:1992 [IDT], IEC 61111:1992/ACl:2000 [IDT]
Zastępuje: PN-C-94132:1989
23. PN-IEC 61111:2002/Al:2004
Chodniki elektroizolacyjne
Wprowadza: IEC 61111:1992/A1:2002 [IDT]
24. PN-IEC 61111:2002/Apl:2003
Chodniki elektroizolacyine
25. PN-E-08501:1988
Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa
Wprowadza: PN-E-08501:1958