Kontakt

Firma ElektroPomiar

ul. Generała Franciszka Włada 20
52-203 Wrocław

Kontakt e-mail:

Skontaktuj się z nami telefonicznie:

Tel:  

 • (+48) 534 964 571
 • (+48) 695 199 420

 

USŁUGI ELEKTRYCZNE

1.  Prace związane z kablami i urządzeniami niskiego i średniego napięcia.

 • Lokalizacja uszkodzeń kabli niskiego napięcia i oświetlenia drogowego.
 • Lokalizacja kabli średniego napięcia.
 • Próby napięciowe kabli średniego napięcia.
 • Pomiar rezystancji izolacji kabli średniego i niskiego napięcia.
 • Naprawy kabli średniego i niskiego napięcia.
 • Pomiary stacji średniego i niskiego napięcia.
 • Inne specjalistyczne pomiary elektryczne.
2.  Prace związane z instalacjami niskiego napięcia.

 • Badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia ( skuteczność zerowania ).
 • Pomiar rezystancji izolacji obwodów elektrycznych.
 • Sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych.
 • Badanie parametrów wyłączników RCD ( róznicowo-prądowych ).
 • Pomiary oświetlenia.
 • Badanie stanu instalacji odgromowej.
 • Badanie elektronarzędzi.
 • Badanie silników elektrycznych.
 • Badanie styczników.
 • Inne specjalistyczne pomiary elektryczne.
3.  Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywane są w następujących obiektach.

 • Budynkach uzyteczności publicznej.
 • Firmach produkcyjnych.
 • Obiektach handlowych.
 • Budynkach słuzby zdrowia.
 • Placach budów.
 • Domach prywatnych.
 • Innych obiektach.
4. Cennik usług elektrycznych.